Giới thiệu

Nhân sự chủ chốt

BÙI MẠNH HÙNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh năm: 1978
Kỹ sư Cầu đường - Đại học Xây dựng Hà Nội

LÊ QUANG CHINH
Giám đốc
Sinh năm: 1984
Kỹ sư Cầu đường - Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh

NGUYỄN QUANG TÚ
Phó Giám đốc
Sinh năm: 1978
Kỹ sư Cầu đường - Đại học Xây dựng Hà Nội

ĐỒNG VĂN HẠ
Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng thiết bị
Sinh năm: 1979
Kỹ sư Máy xây dựng và Xếp dỡ - Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

HỒ MINH ĐƯỜNG
Phó Giám đốc
Sinh năm: 1979
Kỹ sư Xây dựng Cầu đường - Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

LÊ VIỆT HẢI
Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh Doanh
Sinh năm: 1980
Kỹ sư Kinh tế Xây dựng - Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

PHẠM VĂN PHƯƠNG
Kế Toán Trưởng kiêm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
Sinh năm: 1985
Cử nhân Kinh tế - Học Viện Tài chính Hà Nội

NGUYỄN CHÍ TĂNG
Trưởng phòng Kế hoạch - Thị trường
Sinh năm: 1986
Kỹ sư Dự án và Quản lý dự án - Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

PHAN HỮU ĐỒNG
Trưởng phòng Kỹ thuật
Sinh năm: 1988
Kỹ sư Cầu đường - Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

NGUYỄN HỒNG SONG
Đội trưởng
Sinh năm: 1982
Kỹ sư Tự động hóa Thiết kế Cầu đường - Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

PHẠM VĂN HIỀN
Đội trưởng
Sinh năm: 1983
Kỹ sư Cầu đường - Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

PHAN VĂN QUÂN
Đội trưởng
Sinh năm: 1984
Kỹ sư Cầu đường - Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

BÙI DUY TÙNG
Đội trưởng
Sinh năm: 1984
Kỹ sư Cầu hầm - Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

NGUYỄN TUẤN ANH
Đội trưởng
Sinh năm: 1984
Kỹ sư Cầu đường - Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh

NGUYỄN CÔNG ĐỨC
Đội trưởng
Sinh năm: 1986
Kỹ sư Cầu đường - Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

PHAN TUẤN DƯƠNG
Đội trưởng
Sinh năm: 1988
Thạc sỹ Cầu hầm - Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

TÔ HOÀI TRƯỜNG
Đội trưởng
Sinh năm: 1988
Kỹ sư Cầu đường - Đại học Xây dựng Hà Nội

 

Thông xe gói XL03-VD2 Hà Nội


Hình quảng cáo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRUNG NAM 18 E&C

Địa chỉ: Tòa nhà Hoàng Anh Safomec, 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM
Hotline: (+84.28) 3863 5936
Điện thoại: (+84.28) 3863 5936
Email: vanthu@trungnam18.vn
Website: www.trungnam18.vn

© 2018 Trung Nam 18 E&C. All Rights Reserved. Thiết kế website OSG.VN